Table 1
Hwa Chong Basketballers 1988 - 1993
Cheong Yew Loong
Table 2
Hwa Chong Volleyball Alumni
Chia Min Chong
Table 3
TCHS 1991 4E
谭富华,郑希捷,林迪强,郭宏昌,李志豪,李斯勤,陈毓鸿,林天华,曾清远,吴植愈
Table 4
HCJC 92C12 (Table 2)
Ng Hui Lee Kelly
Table 5
杨有瑞学长
杨有瑞学长
Table 6
杨有瑞学长
杨有瑞学长
Table 7
TCHS 1980/81 Class 1C/2C
陈伟业, 黄仕文, 简鸣坚, 潘荣泉, 戴立发, 谭显浩, 陈礼贤, 林宏泰, 邬志江, 杨典, 蔡良基
Table 8
HCJC 91S63
Ho Ching Ching
Table 9
HCJC 92S25
Kenneth Tan Sing Rong, Tan Fu Hwa, Loo Li Li, Huang Shao-Ning, Lim Der shing, Chin Tong Herng, Peggy Tan Pei Kee, Chew Choon Seng, Kelvin Eng Heong Chin, Lee Cuixian Sarah, Lye Seok yee, Lim Siow Hui Corinna
Table 10
HCJC 92C12
Hau Yao Wen, Neo Yi Min, Lim Tong Kwang, Yip Yoke Ping, Yeo Mui Hoon, Ran Fang
Table 11
TCHS 1991 4E(Table 2)
周志斌,蔡明耀,陈恒宁,林日显,苏维龙,林伟强,张国廷,陈为群,陈志杰,罗思伟,田万里
Table 12
HCJC 91S63 (Table 2 )
Kek Ho Ann, Koon Wai Leong, Ng Cher Siong, Hung Ling Tsong, Lee Ai Ling, Toh Chee Kiong, Liew Shiang Chen
Table 13
HCJC 92C11
Leow Chin Teck
Table 14
Solitaire LLP
Jeffrey Wong, Desmond Ong, Qua Bi Qi
Table 15
HCJC 92S27
Marinda Teo, Jeannette Goh, Tan Hui Ling, Evonne Low, Ding Woei, Lee Mong Sheong, Koo Chwee Sing, Winston Lock, Ong Beng Hui, Chia Hui Teen
Table 16
Hwa Chong Volleyball Alumni
Chia Min Chong
Table 17
HCJC 29th OAC / 03S66
Wong Jing Song
Table 18
Hwa Chong International School 华中国际学校
Principal Ong Yong Heng 王荣兴校长
Table 19
Hwa Chong International School K/P 华中国际学校
Principal Ong Yong Heng 王荣兴校长
Table 20
Hwa Chong Volleyball Alumni
Hoo Peng Han
Table 21
Hwa Chong Volleyball Alumni
Hoo Peng Han
Table 22
HCJC 95C14
Tan Yen Ling Angelia
Table 23
HCJC 96C14
Tan Yen Ling Angelia
Table 24
HCJC Track and Field & Rugby 1991/92
Marinda Teo, Lim Dyi Chang, Eng Wee Chong, Kew Yuan Chun, Jon Chua Beng Beng, Wee Kiam Peng
Table 25
The Swim Lab Pte Ltd
Kenneth Cheok
Table 26
Tekan Club
Tan Wee Kiat Darien
Table 27
Mr Appa Durai Shunmugam
Mr Appadurai Shunmugam
Table 28
4F Brothers 1989
Lim Boon Hui, Heng Puay Hiong, Poh Wei Han, Lim Sing Cher, Viboon Chaojirapant, Wong Chow Yew, Foo Shixing
Table 29
Cheng Yiina 郑苡娜学姐
Cheng Yiina 郑苡娜学姐
Table 30
HCJC 74/CS1
崇智,巧玉,别非,怀玲,碧缘,曾南,天源,超春,囯辉,泽元
Table 31
黄延辉学长
黄延辉学长
Table 32
黄龙金学长
黄龙金学长
Table 33
Singapore Chinese High School BOD 华侨中学董事部
李喜隆,谢南极,高泉庆,谭显浩,郑苡娜
Table 34
Singapore Chinese High School BOD 华侨中学董事部
周发兴,张拔勤,黄奇锐,许喻胜,李胜存
Table 35
Singapore Chinese High School BOD 华侨中学董事部
柳建兴,林向明,罗文光,吴杰翘,黄龙金
Table 36
Singapore Chinese High School BOD 华侨中学董事部
黄世荣,孙广安,郑金城,陈映岚,王一平,严兴文
Table 37
黄世荣学长
黄世荣学长
Table 38
黄世荣学长
黄世荣学长
Table 39
Hwa Chong Volleyball Alumni
Anthony Low, Zamir Lim, Shawn Lim, Lee Xuan Hong, Ang Ming Cheng Aden, Melvin Goh, Wong Chang Wei, Lim Dao Liang , Koh Zuo Quan
Table 40
校友个人
Sim Chow Meng Joseph, Ong Enhao Reuben, Chia Kuan Wee, Yeo Shan Rui, Lai Chiun Shen
Table 41
谢福仁学长
谢福仁学长
Table 42
Hwa Chong Alumni Association 华中校友会
Hwa Chong Alumni Association 华中校友会
Table 43
Hwa Chong Alumni Association 华中校友会
Hwa Chong Alumni Association 华中校友会
Table 44
Hwa Chong Alumni Association 华中校友会
Hwa Chong Alumni Association 华中校友会
Table 45
Hwa Chong Alumni Association 华中校友会
Hwa Chong Alumni Association 华中校友会
Table 46
Hwa Chong Alumni Association 华中校友会
Hwa Chong Alumni Association 华中校友会
Table 47
Hwa Chong Alumni Association 华中校友会
Hwa Chong Alumni Association 华中校友会
Table 48
Hwa Chong Alumni Association 华中校友会
Hwa Chong Alumni Association 华中校友会
Table 49
Hwa Chong Alumni Association 华中校友会
Hwa Chong Alumni Association 华中校友会
Table 50
Hwa Chong Alumni Association 华中校友会
Hwa Chong Alumni Association 华中校友会
Table 51
Hwa Chong Alumni Association 华中校友会
Hwa Chong Alumni Association 华中校友会
Table 52
Hwa Chong Table Tennis Alumni
Justin
Table 53
Chinese High 1987 4K
Justin
Table 54
4D' 1987
Tan Poy Boon
Table 55
华侨中学 HWA CHONG INSTITUTION
HCI Principal Committee
Table 56
华侨中学 HWA CHONG INSTITUTION
HCI High School Executive Committee
Table 57
华侨中学 HWA CHONG INSTITUTION
HCI College Executive Committee (CEC)
Table 58
华中卡拉OK班美丽星期天(第一桌)
周发兴,陈巧杏,曾雅琳,郭劳望,施莲花,李志鐶,杨清南,陈俐蓉,陈杏菊,朱运良
Table 59
华中卡拉OK班美丽星期天(第二桌)
王琦老师,梁秀玲,梁伟燕,柯樱花,卢映坡,程瑞英,黄玉珍,许秀荫,余亚珠,翁世明
Table 60
华中6769同学(第一桌)
周发兴,李喜隆,李庆添,郑庭钻,叶立宇,洪高昇,郑忠生,陈荣辉,陈俊钦,黄木洲
Table 61
华中6769同学(第二桌)
谢福仁,林有财,汪家裕,叶荣波,杨中胜,陈华盛,云大明,廖晟廷,洪庆福,林其坤
Table 62
俞大明学长
俞大明学长
Table 63
Lim Kah Guan
Lim Kah Guan
Table 64
4D‘1987 #2
Tan Poy Boon
Table 65
校友个人
Tang Guichun, Han Su Luan, Sharon Mok Yim Peng, Wang ZhiHua, Zhao YunHua
Table 66
Hwa Chong Netball Alumni
Jeanette Chan
Table 67
TCHS 1981 4E
陈福利,戴志成,王世标,林桂超,吴友礼,陈金銮,胡森林,吴茂利
Table 68
Hwa Chong Volleyball Alumni (Women)
Mr Seow Hwye Tiong, Mr & Mrs Lee Chin Seng, Ho Ching Ching, Lenis Phoa, Jaime Lee, Celene Wan, Vanessa Neo, Batches 2015 - 2018
Table 69
Track & Field 2001-2004
Jeffrey, Li Hao, FongYi, Wee Teck, Bingyang, Seng Kiak, Jinwei, Chin Mian, Jinyang, Zuo Hou
Table 70
HCI College PSG
Hong Soh Kuan, Hong Bee Teng, Yau Yong Kuang, Tan Seow Hong, Tan Wan Cheng, Grace Koh Lee Eng
Table 71
Hwa Chong Alumni Association Choir 华中校友会合唱团
Hwa Chong Alumni Association Choir 华中校友会合唱团
Table 72
Sec 4I - 1990
Nelson Png
Table 73
华中頤年俱樂部(第一桌)
康偉民、沈瑞发、陈兴庭、陈炽成、楊建和、蔡团根、黄精国、郭文英、何保发、陈德荣、何森林
Table 74
华中頤年俱樂部(第二桌)
林清荣、林清荣、林清荣、林清荣、林清荣、林清荣、徐松生医生、徐松生医生、林瑞年医生、周发兴
Table 75
华中頤年俱樂部(第三桌)
黄俊仁、黄俊仁、黄俊仁、黄俊仁、黄俊仁、黄俊仁、谢福仁、陈澤廣、杨福来、李博荣
Table 76
华中太极组(第一桌)
陈耀城老师、郑金城、施宁宁、郭伯昂、薛炳國、童慧莲、陈春财、谢爱丽、陈巧杏、张春梅
Table 77
华中太极组(第二桌)
周发兴、黄雄猷、林美璇、李惠贞、黄争良、张燕芳、郭斯福、郭美丽、刘喜坤、张妙芳
Table 78
华中太极组(第三桌)
周承姿、吴佳锜、吴茂利、白瑞贤、王丽英、林猷勤、庄耿精、陈培莲、李元昱、陈贵马
Table 79
华中太极组(第四桌)
李彩菁、林育强、陈惠玉、关梅英、胡桂心、梁啓斌、郑佳月、何远辉、陈爱莲、吴丽珍
Table 80
华中校友会回春功班
华中校友会回春功班
Table 81
1963年高二丙班同学
陈炳泉学长
Table 82
HCJC Alumni
HCJC Alumni
Table 83
华中校友会书法组
林桂木,蔡玉坤,蔡卓南,杨梦琴,纪茂亮,莫作友,严崇澜,徐孝华,洪笃恭,吴育华
Table 84
HCI PRC Scholars
朱麒杰, 盛骞, 黄璜, 郑汉
Table 85
Track & Field (class of 1997)
Lee Chiow Hong, Jeremy Tan Lin Keat, Soh Gin Wee, Tan Hon Liang, Tan Yee Weal
Table 86
96S62
Ho Pei Pei ,Kelvin Ng, Koh Liow Ping Delphine , Leong Sheu Hau, Lim Shu Teng, Lim Swee Yong , Moi Sok Kuan, Shinta Wong, Tan Gavin , Tan Yee Weal
Table 87
4J (1995)
Ang Yan Chong, Aw Chung Yi, Chai Cheng Kuo,Lim Hung Yong, Low Tiong Keng William , Lye Wen Song, Sean Chen, Soh Guan Hong, Tan Jit Chong Gilbert, Teh Jian Fann
Table 88
ORTUS PSG 2020
ORTUS PSG 2020
Table 89
ORTUS PSG 2020
ORTUS PSG 2020
Table 90
ORTUS PSG 2020
ORTUS PSG 2020
Table 91
ORTUS PSG 2020
ORTUS PSG 2020
Table 92
洪铭逢学长
洪铭逢学长,苏奕达学长,林碧峰学长
Table 93
李喜隆学长
李喜隆学长
Table 94
许喻胜学长
许喻胜学长
Table 95
校友个人
Tham Wai Yee,Ng Shih Wu,Heng Lian Meng ,Lee Shiuh Liang,Ng Tze Hwa,Low Zi Qian,Sim Kok Leong
Table 96
高泉庆学长
高泉庆学长
Table 97
陈映岚学长
陈映岚学长
Table 98
孙广安学长
孙广安学长
Table 99
孙广安学长
孙广安学长
Table 100
罗文光学长
罗文光学长
Table 101
HCJC 95C12
Ng May Ying
Table 102
Laura & Anthony
Laura & Anthony
Table 103
93-95 Volleyball Girls
93-95 Volleyball Girls
Table 104
1968 高二D 同学
1968 高二D 同学